Jazykové kurzy

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU NA PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

Naše lektorka

Mgr. Jolana Hanusová je dlouholetou pedagožkou. Zabývá se výukou jazyků – český, anglický a čeština pro cizince. Vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. Její pedagogické zkušenosti zasahují do mnoha oblastí výuky.

  • Pracovala pro jazykové školy, kde se věnovala výuce předškolních i školních dětí, ale také dospělých studentů.
  • Zkušenosti s výukou dospělých prohloubila na pozici lektorky na VŠ Ambis.
  • Velký díl její praxe směřuje do českého základního školství, kde vyučuje na prvním i druhém stupni, několik let strávila v mezinárodní škole zařazené do britského školského systému, kde byla zástupkyní ředitele pro výuku českého jazyka.
  • Od roku 2015 spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších vydavatelství, které se zaměřuje na vývoj nových učebnic, pracovních sešitů a online výukových materiálů. Pro vydavatelství Taktik vytvořila množství výkladových materiálů včetně přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na SŠ.

ČEŠTINA

Nabízíme kurzy českého jazyka pro všechny věkové skupiny od prvního stupně ZŠ po dospělé, kteří si chtějí jazykové znalosti nejen osvěžit, ale také rozvíjet. Veškeré nabízené kurzy můžete využít buď ve variantě skupinové, nebo individuální, soukromé či firemní. Dále také kurzy češtiny pro cizince.

ČJC – Čeština jako cizí jazyk je kurz určený cizojazyčným studentům od úrovně A0 dále.

ČJZ – Čeština pro všechny úrovně základní školy, doučování, opakování. Známe přesně obsah učiva jednotlivých ročníků, a umíme tedy kurz individuálně vytvořit podle potřeb studentů.

ČJP – Přípravný kurz zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí příjímacích testů na střední školy. Připravíme studenty na způsob, jakým jsou testy vytvořeny a naučíme je s nimi pracovat. Zopakujeme všechna potřebná témata, jejichž znalost se na SŠ předpokládá.

ČJM – Přípravný maturitní kurz je zaměřen na didaktickou část maturitní zkoušky, stejně jako na ústní část, která je zaměřena na literaturu. Dopilujeme také vlastní psaní pro písemnou část, seznámíme se s obvyklými stylistickými prohřešky a naučíme se dodržet slohový útvar a jeho stavbu.

ČJD – Kurz češtiny pro dospělé. Nejste si občas jisti, jak se to píše? Nechcete si udělat ostudu svým písemným či mluveným projevem? Tápete, zda je ve větě čárka? Tohle je kurz právě pro Vás. Naleznete odpovědi na všechny tyto i jiné otázky a budete v projevu sebejistější.

ČJF – Firemní výuka, která je zaměřena podobně jako kurz ČJD na dospělého studenta. Dle přání klienta se se studenty zaměříme na požadované dovednosti – psaní úředních dopisů, studií, prezentací nebo na rétoriku a kulturu ústního projevu.

ANGLIČTINA

Nabízíme kurzy anglického jazyka pro všechny věkové skupiny od prvního stupně ZŠ po dospělé, kteří si chtějí jazykové znalosti nejen osvěžit, ale také rozvíjet. Veškeré nabízené kurzy můžete využít buď ve variantě skupinové, nebo individuální, soukromé či firemní. Kurzy jsou zaměřené na veškeré jazykové dovednosti – mluvení, poslech, psaní i čtení. Využíváme výukové materiály, které odpovídají úrovním popsaných v Evropském referenčním rámci pro jazyky (úrovně A1 – C2).

AJZ – Angličtina pro všechny úrovně základní školy, doučování, opakování. Známe přesně obsah učiva jednotlivých ročníků, a umíme tedy kurz individuálně vytvořit podle potřeb studentů.

AJP – Přípravný kurz zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí příjímacích testů na střední školy. Připravíme studenty na způsob, jakým jsou testy vytvořena a naučíme je s nimi pracovat. Zopakujeme všechna potřebná témata, jejichž znalost se na SŠ předpokládá.

AJM – Přípravný maturitní kurz je zaměřen na didaktickou část maturitní zkoušky, stejně jako na ústní část. Dopilujeme také vlastní psaní pro písemnou část, seznámíme se s obvyklými stylistickými prohřešky a naučíme se dodržet slohový útvar a jeho stavbu.

AJD – Kurz angličtiny pro dospělé s individuálním plánem dle potřeb.

AJF – Firemní kurz angličtiny cílený na požadavky klienta. Možnost výuky v místě pracoviště studentů.

  • CENÍK        Ceny jsou uvedeny za lekci (čeština i angličtina), počet lekcí v kurzu je nutné dohodnout předem individuálně. U firemních kurzů se cena odvíjí od místa výuky (pokud je mimo učebnu Kout), množství osob, zaměření a délky lekcí.
lekce – délkaskupinové         od 3 osobindividuální           1 nebo 2 osobyfiremní
45 min.200,-/os.350,-/os.dohohou
60 min.240,-/os.400,-/os.dohodou
90 min.380,-/os.650,-/os.dohodou

PROBÍHAJÍCÍ KURZY

Pondělí – ČJC 15:00 – 16:00 (individuální)

Úterý – AJZ 16:00 – 17:00 (individuální)

Středa – ČJC 18:00 – 19:00 (individuální)